kontakt całodobowy
600 134 566

Plan szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej

(zajęcia prowadzone w formie wykładu, pokazu i ćwiczeń)


1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii człowieka.
3. Zabezpieczenie własne i chorego/poszkodowanego.
4. Wezwanie pomocy.
5. Wypadek masowy - ZASADY TRIAGE.
6. Ewakuacja ze strefy zagrożenia (zachowanie na miejscu wypadku, ocena zagrożenia, zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy. Ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagrożenia. Pokaz na fantomie.
7. Stres pourazowy. I pomoc
8. Łańcuch przeżycia.
9. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia.
10. Poszkodowany nieprzytomny (zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna).
11. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Pokaz na fantomie cyklu RKO 30:2
12. Urazy i skutki urazów (zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz ukąszenia, użądlenia)
13. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.. Pokaz na fantomie.
14. Zmiażdżenie i przygniecenie. Zasady postępowania. Pokaz na fantomie
15. Wstrząs - zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Pokaz na fantomie ułożenia w pozycji p/wstrząsowej. Sposoby okrywania folią ratunkową-pokaz na fantomie.
16. Zawał mięśnia sercowego – pierwsza pomoc.
17. Unieruchomienia złamań i zwichnięć. Unieruchomienie kończyn na fantomie
18. Porażenie prądem.
19. Zadławienia.
20. Wychłodzenie i przegrzanie.
21. Oparzenia.
22. Omdlenia, napad drgawek, udar mózgu. Pokaz na fantomie.
23. Reakcje anafilaktyczne.
24. Zatrucia.
25. Cukrzyca.
26. Wsparcie psychiczne poszkodowanego/chorego.

Wykonanie na fantomie dorosłego człowieka ok 10-15 min. pokazu udzielania pierwszej pomocy przez uczestników szkolenia wg dowolnego scenariusza.. Przykładowe scenariusze:

Poszkodowany przygnieciony przez stos drewna.

Nie widać nóg poszkodowanego. Jeden świadek wypadku sprawdza czynności życiowe tj. tętno ,oddech, stan przytomności drugi zakłada opaski uciskowe na uda i wzywa pomoc.

Lektor opisuje czynności ratunkowe wskazując newralgiczne punkty.

Z założenie na początku czynności ratunkowych z pacjentem jest kontakt logiczny. Twierdzi, że nie czuje nóg, poza tym bardzo boli go głowa, lewa ręka i chce mu się pić. Głowa bez widocznych urazów.

Usztywniamy dostępnymi środkami kręgosłup szyjny (np. koc, kurtka).

Nie odrzucamy drewna! Może być nawet tak ciężkie, że nie dajemy rady odrzucić.

W czasie wykonywania zabiegów ratunkowych następuje pogorszenia stanu zdrowia. Następuje zatrzymanie krążenia i oddychania. Świadkowie zdarzenia przystępują do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Lektor dokładnie opisuje czynności w czasie RKO. Resuscytacje wykonujemy na fantomie.

Po 3 cyklu 30:2 wraca spontaniczne krążenie. Należy w tym miejscu pokazać podstawy opieki po reanimacji i opowiedzieć o możliwych innych wariantach urazów i czynnościach ratunkowych z nimi związanych.


Ukąszenie przez owada.

W czasie wycieczki z leśniczym jedno dziecko zostaje użądlone przez szerszenia.

Zgłasza, że jest alergikiem na jad owadów błonkoskrzydłych.

Bardzo szybko następuje pogorszenie stanu zdrowia. Lektor opisuje mechanizm tego stanu rzeczy.

Leśniczy podaje dziecku adrenalinę z ampułkostrzykawki. Kontroluje tętno i oddech oraz stan świadomości.

Stwierdza brak oddechu z zachowanym tętnem. Lektor opisuje ten mechanizm i pomoc jaką można podjąć. Próbuje udrożnić drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy ku tyłowi- nie przynosi to efektu. Próbuje wysunąć żuchwę i język, także bez efektu. Leśniczy wykonuje ratunkową konikotomię. Dzwoni po pogotowie ratunkowe. Układa dziecko w pozycji p/wstrząsowej. Oddech powraca. W dalszych czynnościach nakrywa dziecko kocem, monitoruje stan zdrowia i czeka na pomoc medyczną.

W każdym przypadku w/w scenariuszy lektor mówi o prawidłowym wezwaniu pomocy, oraz obszernie opisuje wykonywane czynności.

Lektor opisuje jak rozpoznać zatrzymanie krążenia i jak odróżnić je od zatrzymania oddechu np. na skutek reakcji alergicznej. Dlatego też dwa scenariusze. W jednym zatrzymanie krążenia z koniecznością podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w drugim zatrzymanie oddychania wymagające ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych.

 


24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU


wszelkie prawa zastrzeżone SŁAMED 2015

www.000webhost.com